Informacja Dyrektora Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie dot. usprawnienia wpółpracy pomiędzy ZWK a odbiorcami usług

Treść informacji w poniższym załączniku

Załączniki: