Wójt Gminy Lelkowo informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowiSARS-CoV-2 w gminie Lelkowo zorganizowano transport do punku szczepień osób z obszaru gminy Lelkowo.

Transport do punktów szczepień jest przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Podczas transportu należy zachować wymogi epidemiczne ( maseczki, odkażanie rąk).

Organizacja transportu krok po kroku:

  1. Złożenie oświadczenia o potrzebie zapewnienia transportu przez gminę na szczepienie należy dokonać bezpośrednio w punkcie szczepień. Punkt szczepień wyznacza jednocześnie dzień i godzinę na którą należy pacjentowi zapewnić transport. Jeśli pacjent nie wyrazi zgody na złożenie oświadczenia, to musi samodzielnie skontaktować się z koordynatorem gminnym w sprawie transportu bądź zorganizować transport we własnym zakresie.
  2. Podmiot rejestrujący na szczepienia przekazuje listę i oświadczenia osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień
    do koordynatora gminnego.
  3. Koordynator gminny skontaktuje się z mieszkańcem telefonicznie i potwierdzi termin i formę transportu.

Zmiana terminu szczepienia:

Jeśli nastąpi zmiana terminu szczepienia punkt szczepień (rejestracja) przekazuje gminnemu koordynatorowi informację o nowym terminie szczepienia.

Przetwarzanie danych osobowych zgłaszających się na szczepienie

Usługa transportu na szczepienia realizowana jest za zgodą i na oświadczenie osoby chcącej korzystać z transportu do punktu szczepień, tym samym wymagany jest podpis osoby.

Druk oświadczenia dostępny w GOZ Lelkowo oraz w Urzędzie Gminy Lelkowo
u Koordynatora ds. szczepień.

Zgłoszenie potrzeby transportu należy dokonać  w Urzędzie Gminy w Lelkowie w godzinach pracy urzędu do:

Koordynator gminny – Anita Rejs, tel. 552448161.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy 7:30-15:30

 

ZałącznikOświadczenie

szczepimysie