Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie z dnia 5 lutego 2021r.
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Treść komunikatu stanowi poniższy załącznik

 Załączniki: