Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XXV edycję konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021” w kategorii wsi.

Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 roku

Pobierz →  REGULAMIN KONKURSU

 zgwm wpolorganizatorzy