Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lelkowo  oraz wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym, to działania wpisane w strażacką służbę.

Życzymy Wam aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

zyczenia 1