Trzy gminne drogi w gminie Lelkowo – w Grabowcu, Krzekotach i Lelkowie – zostały wyremontowane dzięki zewnętrznym funduszom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych. W planach są kolejne inwestycje.

— Dobre drogi to priorytet w każdej gminie — mówi Łukasz Skrzeszewski, wójt Gminy Lelkowo. — Dlatego także w Gminie Lelkowo pozyskujemy na ten cel pieniądze i sukcesywnie przeprowadzamy remonty naszych dróg. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się nimi, ale także możliwość szybszego dotarcia do innych miejscowości.

Droga w Grabowcu

W Grabowcu przebudowana została droga gminna (osiedlowa) na odcinku niemal 400 metrów. Droga ta łączy się bezpośrednio z drogą powiatową. Wcześniej była to droga z nawierzchnią gruntową. Jej przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła nieco ponad 115 tys. złotych, dofinansowanie z FDS to ponad 90 tys. złotych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty został z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Początek realizacji zadania (podpisanie protokołu przekazania) miał miejsce 26 marca 2021 r. Inwestycję odebrano 5 maja tego roku.

page grabowiec

Droga w Krzekotach

Dzięki remontowi tej drogi poprawią się warunki rozwoju  gospodarczego i społecznego w tym miejscu. Remont drogi na odcinku niemal 350 metrów przyczyni się bowiem do skrócenia czasu przejazdu.

Zadanie obejmowało wyrównaniem kruszywem miejsc na odcinku jezdni o nawierzchni brukowej oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Całkowita wartość inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty” wyniosła niemal 215 tys. złotych. Kwota dofinansowania z FDS to ponad 150 tys. złotych. Wkład własny Gminy Lelkowo (z RFIL) – ponad 52 tys. złotych.

Początek realizacji zadania – 15 kwietnia. Zakończenie inwestycji – 7 maja 2021 r.

page krzekoty

Droga w Lelkowie

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo – DW510 – droga gminna” realizowano w dniach od 15 kwietnia do 7 maja 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 62 tys. złotych. Dofinansowanie z FDS: niemal 45 tys. złotych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL – 17,1 tys. złotych.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była droga wewnętrzna z nawierzchni kamiennej. Przewidziany do remontu odcinek wynosił około 76 metrów. Położono na nim nową nawierzchnię bitumiczną.

page lelkowo

Kolejna droga – w Słupie

20 maja wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Piątkiewicza podpisał umowę z zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kolejną drogową inwestycję w gminie. Wartość inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup” to 160 tys. złotych. Dofinansowanie z pieniędzy z budżetu Województwa – 75 tys. złotych.

Zadanie obejmie wykonanie drogi z kruszywa o szerokości 5 metrów i na długości około 360 metrów, łącznie z wykonaniem zjazdów na posesje.

— W przygotowaniu mamy kolejne dokumentacje na remonty i modernizacje następnych odcinków dróg gminnych. Mam nadzieję, że również na nie pozyskamy dofinansowanie — mówi wójt Skrzeszewski.

Całość materiału w wersji drukowanej można przeczytać w Nowinach Północnych

 

dofinansowanie FDS

dofinansowanie RFIL