Komunikat Dyrektora ZWK o ograniczeniu korzystania z wody z wodociągu w okresie letnim

 

Treść komunikatu udostępniono w poniższym załączniku

Załączniki: