31 lipca Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski uczestniczył w Zjeździe Delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lelkowie.
?W zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek OSP z terenu gminy Lelkowo ( OSP Wyszkowo, OSP Lelkowo, OSP Zagaje, OSP Głębock). Każda z jednostek podczas zebrań sprawozdawczo - wyborczych wybrała delegatów na Zjazd Gminny.

 

?Celem Zjazdu było wyłonienie nowego Zarządu Gminnego na kolejną kadencję oraz wybór Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Powiatowy w Braniewie oraz przedstawicieli do Zarządu Powiatowego.
??Dziękujemy ustępującemu Komendantowi Gminnemu druhowi Januszowi Świdrowi i Zarządowi Gminnemu za współpracę w poprzedniej kadencji, a nowemu życzymy jeszcze lepszej współpracy,wytrwałości i powodzenia w realizacji strażackich zamierzeń.??