ℹPUNKT LELKOWOℹ
✅Elementy samochodowe nie zaliczane są do gabarytów.
?Prosimy właściciela o zabranie i utylizację we własnym zakresie.

 

ℹPUNKT WYSZKOWOℹ
✅Odpady rodzaju tj. papa, telewizor nie zostaną odebrane z pojemnika.
?Prosimy właściciela o uporządkowanie pojemnika na plastik i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 
page