Rozpoczyna się sezon grzewczy: 1.10.2021-31.03.2022
Rozpoczyna się sezon grzewczy. Pamiętaj:
? Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych!
? Wietrz pomieszczenia!
? Pamiętaj o okresowych przeglądach kominów!
? Zamontuj czujkę!
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ROZPOCZYNA SIĘ SEZON GRZEWCZY PAMIĘTAJ! Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych! Wietrz pomieszczenia! Pamiętaj o okresowych przeglądach kominów! Zamontuj czujkę! STAORSTRAZ POZARNA 000 Państwowa Straż Pożarna 998 112”