PROGRAM „Aktywna tablica”.

                     Z przyjemnością informujemy, że Gmina Lelkowo pozyskała dofinansowanie w wysokości 28 000,00 zł. w ramach Programu Aktywna Tablica.

✅ W dniu 25 października 2021r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Lelkowo.

✅ Wartość ogólna zadania wynosi 35 000,00zł., w tym kwota 7 000,00zł. to wkład własny organu.

✅ W ramach przyznanych środków do Szkoły Podstawowej w Lelkowie i Szkoły Podstawowej w Zagajach  zakupiony zostanie  sprzęt multimedialny: interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.  

✅ Zadanie będzie zrealizowane do końca 2021r.

                                                                                               WÓJT GMINY LELKOWO

                                                                                                   Łukasz skrzeszewski

253905394 4910457935654093 5777220678887008677 n