ℹ️ Urząd Gminy w Lelkowie informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR-wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" zgodnie z nowymi wytycznymi Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń ℹ️.
?W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów:

 

✅ potwierdzających pracę krewnego w linii prostej dziecka w zlikwidowanym PPGR,
✅ zaświadczenie, książeczka ubezpieczeniowa lub inne dokumenty będące w Państwa posiadaniu),
✅ potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej (akt urodzenia i akt małżeństwa rodziców, z których wynikają imiona i nazwiska poszczególnych osób),
✅ potwierdzających zamieszkanie na terenie Gminy PPGR (dotyczy osób nie zameldowanych a zamieszkałych na terenie Gminy Lelkowo np. umowa najmu mieszkania).
Aby potwierdzić powyższe informacje osoby te proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo do dnia 0️⃣3️⃣.1️⃣2️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ do godziny 15:00
Wszelkie informacje uzyskają Pastwo pod numerem telefonu:
(0-55) 244 81 28.
❗️Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować nie zostaną objęte naborem❗️.
243451404 229673595856946 4739108661062357119 n 1