Uwaga. Zmierzch, szarówka, zmrok – noś odblaski – bądź widoczny!
✔ Moda na odblaski! ✔ Moda na bezpieczeństwo!
? Pamiętaj: piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
? Pieszy z odblaskami jest widoczny już z ok. 150 m.
? Pieszego bez odblasków widać dopiero z ok. 20 m!

 odblaski 1

odblaski 2