Gmina Lelkowo w 2021 w ramach  rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 pozyskała wsparcie  finansowe w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Lelkowie i Szkoły Podstawowej w Zagajach w łącznej wysokości  28 000,00 zł.

Wartość całkowita zadania wynosiła 35 000,00zł., w tym kwota wkładu własnego 7 000,00zł.

 

W ramach pozyskanych  środków do Szkoły Podstawowej w Lelkowie i Szkoły Podstawowej w Zagajach  zakupiony został  sprzęt multimedialny w postaci  interaktywnych  monitorów  dotykowych: dla Szkoły  Podstawowej w Lelkowie – 2 szt. oraz wózek do monitora, dla Szkoły Podstawowej w Zagajach – 3 szt.       

W dobie cyfrowej technologii oraz ciągłym rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zakupiony sprzęt znacznie podwyższy jakość prowadzonych zajęć jak również umożliwi dzieciom pozyskanie nowych doświadczeń technologicznych oraz lekcje będą bardziej urozmaicone i interesujące. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów  rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów a także nauczycieli. Zakupiony sprzęt umożliwia  lepsze i większe przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie informacji w formie elektronicznej.

 zagaje

page

 

Sporządził:

Koordynator programu:

Iwona Zielińska-Kanclerz
Kierownik Referatu Spraw Społecznych