Prokuratura Rejonowa w Braniewie zawiadamia, że w dniach 21-27 lutego 2022r. w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:30 będą udzielane telefoniczne bezpłatne porady prawne przez prokuratorów w ramach 
"Tygodnia Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"