👉Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi i złoży wniosek do urzędu gminy.
👉PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

 

✅ Numer PESEL może uzyskać osoba, która jest:
• obywatelem Ukrainy lub
• obywatelem Ukrainy i ma Kartę Polaka lub
• członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka lub
• jest małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego,
oraz przybyła w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.
✅ Uchodźca z Ukrainy powinien osobiście złożyć:
• wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
• kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość) – Urząd Gminy w Lelkowie zapewnia wykonanie bezpłatnej fotografii.
Uwaga‼️ Jeśli dziecko posiada dokument potwierdzający tożsamość, to do wieku 12 lat nie musi być obecne przy nadawaniu numeru PESEL. Powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jeden z rodziców, opiekun, kurator.
✅ Potwierdzenie tożsamości odbywa się na podstawie poniższych dokumentów:
- dokument podróży
- Karta Polaka
- akt urodzenia
- innego dokumentu ze zdjęciem (może być też dokument nieważny)
Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
Uwaga‼️ Konieczne jest posiadanie aktywnego telefonu komórkowego w polskiej sieci.
Zapraszamy do Urzędu Gminy w Lelkowie od poniedziałku do piątku w godzinach w 7:30-14:00 /pok. nr 13/
Kontakt: ☎️ 55 244 81 61
275924836 5153335764719600 2716600912629775352 n 768x505