Szczegóły na temat turnusów znajdują się w załączniku.

 plakat Rehabilitacja dzieci 1

Załączniki: 

1. PLAKAT pdf

2. Wniosek o skierowanie

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka - druk  do wypełnienia