Treść sprawozdania stanowi poniższy załącznik

Załączniki