Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 19. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.
✅Na Warmii i Mazurach jest wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki których wysiłkom świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Mamy też cenne przykłady współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska. Chcielibyśmy to zmieniać, nagradzając i upowszechniając działania osób, organizacji i instytucji, które udowadniają, że można i że warto współpracować na rzecz dobra wspólnego.

 

✅Jak co roku ogłaszamy zatem kolejną edycję konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
✅Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:
1️⃣ Organizacja Godna Naśladowania,
2️⃣ Pozarządowiec Godny Naśladowania,
3️⃣ Samorząd Godny Naśladowania,
4️⃣ Przedsiębiorca Godny Naśladowania.
▶️Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.
▶️Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora: https://www.ropwwm.org.pl/.../po-raz-19-nagrodzimy...
▶️Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 października, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.
▶️Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).
▶️Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
▶️Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.
▶️Patronat medialny sprawują: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, pismo „Pozarządowiec” oraz magazyn „Generacja”.
baner 19 konkurs godni nasladowania organizatorzy media
baner 19 konkurs godni nasladowania