Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom. Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych ma charakter prewencyjny. Zagrożenie skażeniem radiacyjnym jest bardzo mało prawdopodobne.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia na polecenie stosownych władz.

Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia będzie następowało w punkcie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie, zgodnie z opracowanym planem dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Lelkowo.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.

Załączniki: PROFILAKTYKA JODOWA -broszura informacyjna.pdf