ℹ️🔉Uprzejmie informujemy, że w kasie Urzędu Gminy w Lelkowie dnia 27 października 2022r. dokonywane będą wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wszystkim rolnikom, którzy zaznaczyli we wniosku płatność gotówką.
Pozostałym rolnikom środki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, zostaną również w dniu dzisiejszym przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.