INFORMACJA

WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH

Urząd Gminy Lelkowo informuje, iż dnia 22 grudnia   2022r.  będą płacone dodatki węglowe:  na konta bankowe i  w Kasie Urzędu (od godz. 10:30).