zgwm logo

Protest przeciwko agresji

wyrażony podczas obrad Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

16 grudnia 2022 r.

 

            Wyrażamy protest przeciwko narastającej agresji słownej i spotykanej agresji fizycznej w stosunku do włodarzy miast i gmin w Polsce.

            W ostatnim czasie takich przypadków przybywa w Polsce, także w stosunku do włodarzy gmin w województwie warmińsko-mazurskim. Ostatnia sytuacja, jaka miała miejsce w Lidzbarku Warmińskim, czy Ostródzie mogła się wydarzyć w każdym miejscu w kraju. Tym razem nie doszło do tragedii, do jakiej doszło w Gdańsku, czy w Łodzi. Ale w Polsce agresja rośnie. Stresogenny tryb życia, lęki związane z brakiem stabilizacji finansowej powodują nagromadzenie negatywnych emocji i frustracje społeczeństwa. Te frustracje są przenoszone na włodarzy gmin i nie ma znaczenia, czy to włodarz gminy powinien być adresatem jakiegoś roszczenia, czy rozwiązanie „przedmiotu sporu” leży w kompetencji włodarza danej gminy, wojewody, czy ministra. Prezydent, wójt, burmistrz jest najbliżej obywatela, oceniany jest przez pryzmat sytuacji społeczno-politycznej, jaka jest w kraju. Atmosfera panująca na naszej scenie politycznej niestety sprzyja agresji. Autorytet klasy politycznej nie jest w najlepszej kondycji. Niewłaściwy dyskurs polityczny, nieodpowiednia jakość sporu podgrzewają nastroje społeczne. Sytuacja prowadzi do podziałów nie tylko w życiu społecznym, ale także rodzinnym. Nienawiść w społeczeństwie jest wszechobecna. Niestety agresywny styl mowy politycznej w Polsce nie może stanowić przykładu postępowania dla społeczeństwa i nie przyczynia się do zwalczania przemocy. Toksyczny i agresywny ton krajowej debaty, manipulowanie społeczeństwem, podżeganie do nienawiści – także przez media, pobudzają społeczny gniew. Media, w większości, nie służą budowaniu autorytetu klasy politycznej, pokazują polityków kłótliwych, bez klasy, wyalienowanych – nie tych, którzy pracują rzetelnie, którzy tworzą demokrację i dążą do rozwoju naszego kraju. Nie godzimy się z agresją i wszelkimi formami przemocy, zarówno w życiu społecznym, jak politycznym. Agresja staje się zjawiskiem powszechnym, nie można dopuścić, aby osiągnęła punkt patologiczny. Nie można pozwolić na bezczynność wymiaru sprawiedliwości, czy opieszałe reagowanie wobec przemocy, także tej słownej w polityce. Karanie natychmiastowe i konsekwentne może przyczyniać się do zminimalizowania agresji. Jednak najlepsze rezultaty daje nauczanie zachowań nieagresywnych. 

                                                                             Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Zrzeszeni w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich