Biuro „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków w ramach nowego programu dotacyjnego  „Symbole Narodowe RP”, który skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.   Program przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętem Dnia Flagi oraz odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest wspieranie upowszechnienia obecności symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej oraz w życiu społecznym, szczególnie w okolicznościach ważnych świąt, wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych. Program dotacyjny „Symbole Narodowe RP” ma także na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia symboli narodowych i zasad ich używania.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu w kwocie od 5 000 zł do 20 000 zł. Budżet programu wynosi 2 mln zł.

Wniosek należy złożyć  w terminie do 3 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59. Termin realizacji projektów przypada w okresie od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

W celu uzyskania dofinansowania w ramach programu, preferowane będą projekty, w których wnioskodawcy zadeklarują współpracę z co najmniej jednym z wskazanych podmiotów, takich jak archiwa państwowe, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Projekty kwalifikujące się do programu to między innymi wystawy wraz z katalogami, festiwale, koncerty, spektakle, projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty, murale, mapping. Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/BN-Symbole-Narodowe-RP.pdf

Więcej informacji:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-symbole-narodowe-rp/