„Informujemy, że nadal trwa nabór do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0016/22.
Rodzice z subregionu elbląskiego mogą ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia niani w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.”

 Więcej informacji można uzyskać:

https://www.art-com.pl/projects/aktywny-rodzic-i-szczesliwe-dziecko-subregion-elblaski/

 

obraz przedstawia informacje o projekcie