W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego zagrożeniem suszą oraz prawdopodobieństwie pogłębiania się zjawiska suszy rolniczej, w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach, krzewach owocowych, a także upraw kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytków zielonych, prosimy producentów rolnych, w których wystąpiły w/w straty o złożenie wniosków o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Lelkowie w trybie – PILNYM.

Szacowanie szkód może się odbyć tylko DO CZASU ZBIORU PLONU DANEJ UPRAWY.
Wnioski do pobrania na stronie internetowej:
www.bip.uglelkowo.pl
www.uw.olsztyn.pl lub w Urzędzie Gminy Lelkowo pok. nr 10.