22-23 październik 2015 r.
Odpady prosimy wystawić przy punktach selektywnej zbiórki odpadów do godz. 6:00

zbiorka odpadow