Obchody 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada plakat Wyszkowo plakat