W roku szkolnym 2015/2016 ruszyła druga edycja Funduszu Stypendialnego Fundacji ,,Żółty Szalik”, w ramach którego przyznane zostały trzy rodzaje stypendiów: dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, z trudnościami w nauce oraz okolicznościowe. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium była trudna sytuacja materialna rodziny.

Pedagog szkolny p. Joanna Trzebińska po raz kolejny wnioskowała o przyznanie stypendium dla uczniów z Zespołu Szkół w Lelkowie. Spośród dziesięciu kandydatów z Lelkowa, Komisja Stypendialna Fundacji wytypowała cztery osoby, którym przyznano stypendium na cały rok szkolny.

Środki na stypendium pozyskane zostały od sponsorów prywatnych, a także organizacji pozarządowych i są przeznaczone wyłącznie dla uczniów z powiatu braniewskiego. Łącznie stypendium przyznano dla jedenastu osób.

 

fundacja