Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2016 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2016. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Lelkowie pokój nr 6 lub na stronie internetowej www.bip.uglelkowo.pl

Aktualne konto bankowe:

53 8313 0009 0043 6001 2000 0010
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - oddział w Pieniężnie

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy w Lelkowie.
Sprawę złożenia oświadczenia można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

W dniu 29 stycznia br. kasa urzędu będzie przyjmowała wpłaty do godz. 13.00.

Informacji na temat opłat udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pod numerem telefonu 55 244 82 20.

 

Sporządził: Anna Rubacha