Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Braniewie zaprasza osoby bezrobotne i nieuczące się w wieku 18-24 lata, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe , do udziału w bezpłatnym kursie zawodowym:

"SPRZEDAWCA - FAKTURZYSTA"

W ramach kursu zapewnione jest:

  • możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu
  • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Braniewa
  • wyżywienie przez cały okres trwania kursu
  • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

Planowany termin realizacji kursu: kwiecień 2016

Miejsce realizacji kursu: Braniewo

Czas trwania: 90 godzin zajęć teoretyczny i praktyczny

Rekrytacja trwa do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Moniuszki 9A
14-500 Braniewo
tel. 511 938 986


Załączniki:

1. Plakat

2. Pismo