Powiat braniewski skutecznie pozyskuje fundusze unijne – Zarząd Województwa zatwierdził listę rankingową wniosków na drogi lokalne. Wszystkie złożone wnioski uzyskały pełne wnioskowane wsparcie co oznacza, że w ciągu najbliższych 2 lat zrealizujemy inwestycje drogowe na kwotę 4 628 623,59 przy blisko 3 milionowym wsparciu ze środków unijnych.

Ponadto przy współpracy z powiatem Gmina Pieniężno złożyła wniosek na drogi powiatowe i pozyskała na nie dotację. Kolejnym bardzo ważnym elementem były zawierane przez powiat porozumienia o współpracy z samorządami. Wsparcie poza powiatem, uzyskały gminy Lelkowo, Braniewo, Płoskinia.

Radny Powiatu Braniewskiego
Mirosław Kudliński

 

załącznik: INFORMACJA

 

prow 1397N poprawiona