W dniu 29.08.2016 r. pomiędzy Powiatem Braniewskim a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na: przebudowę drogi powiatowej nr 1397N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo – Piotrowiec o wartości 2.237.618 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1342N na odcinku Bardyny – Stygajny, Długobór – Pakosze o wartości 2.527.388 zł.

Dofinansowanie uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. pod nazwą ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Z ramienia Powiatu Braniewskiego umowę podpisali Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński oraz Skarbnik Powiatu Braniewskiego Grażyna Michalec.

Mirosław Kudliński

DSC 0085