Gmina Lelkowo zgłosiła Gimnazjum im. Orła Białego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 5000,00 zł. Po zasięgnięciu opinii rodziców, samorządu uczniowskiego i konsultacji z biblioteką publiczną w Lelkowie oraz pedagogiczną w Elblągu zostało zakupionych 214 książek.

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono szereg działań promujących czytelnictwo. Odbyło się spotkanie autorskie z p. Barbarą Ciwoniuk, konkursy, projekty, spotkania czytelnicze, itp. Biblioteka szkolna współpracowała z  biblioteką publiczną i  pedagogiczną w celu organizacji wydarzeń służących popularyzacji i promocji czytelnictwa wśród uczniów. Wszystkie działania spotkały się z życzliwym przyjęciem wśród uczniów i rodziców.

Wzbogacenie księgozbioru o książki wybrane przez uczniów wpłynęło na doskonalenie umiejętności czytania i wdrażania nawyku czytelniczego. Zakup atrakcyjnych książek przyciągnął czytelników, co zaowocowało wzrostem czytelnictwa o 70% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku szkolnego. Biblioteki szkolne powinny być sukcesywnie wspierane finansowo w celu wzbogacenia księgozbioru o nowości wydawnicze.


n-l bibliotekarz
Irena Sołoducha