Dzień 22 grudnia, w szkole Podstawowej w Zagajach upłynął w serdecznej atmosferze, towarzyszyła nam radość, szacunek i przede wszystkim dobroć, a także mnóstwo ciepłych i przyjaznych słów. Wigilię szkolną rozpoczęli najmłodsi artyści z punktu przedszkolnego. Przedszkolaki pod kierunkiem pani Marty Janeckiej pięknie i odważnie odgrywali role w jasełkach bożonarodzeniowych.Dodatkowo wprowadzili w magiczny klimat świąt wszystkich uczestników tej uroczystości.

Następnie odbyła się aukcja charytatywna, w związku z tym, że nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA" organizowanej przez UNICEF. Podczas aukcji można było zakupić laleczki, których twórcami byli uczniowie naszej szkoły. Wykonanie laleczki były symbolem pomocy, jakiej nasi podopieczni chcieli udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym można zapobiec jedynie poprzez zakup szczepionek. Na ten szczytny cel udało nam się zebrać 640 złotych. Pieniądze zostały przekazane na konto UNICEF. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy brali czynny udział w aukcji.Poprzez udział naszej szkoły w akcji UNICEF, chcieliśmy uświadomić naszym uczniom, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie innym dzieciom.