W dn. 6-7 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie uczestniczyli w wycieczce do Biskupina, Poznania i Gniezna – kolebki polskiego chrześcijaństwa.

Pierwszym punktem wyjazdu był Biskupin, w którym zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne z największą w Europie ekspozycją osady warownej z początku epoki żelaza i poznaliśmy kulturę łużycką. Następnie pojechaliśmy do Poznania, historycznego i kulturowego centrum Starej Polski. Spacerowaliśmy po Starym Mieście. Przewodnik interesująco opowiadał nam o historycznych czasach ziem piastowskich. oraz przekazał informacje o współczesności podkreślając, że: „Poznań jest miastem wartym poznania”.

Drugi dzień minął na zwiedzaniu Zamku w Kórniku z wieloma unikatowymi eksponatami, który jest też siedzibą jednej z największych bibliotek w Polsce.

Ostatnim punktem wycieczki było Gniezno - pierwsza oficjalna stolica Polski. Zwiedziliśmy miasto i Katedrę ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi. Byliśmy w Muzeum Początków Państwa Polskiego, którego zbiory są związane z polskim wczesnym średniowieczem oraz z historią miasta i okolic.

Wycieczka miała na celu stworzenie uczniom możliwości zetknięcia się z faktami i zjawiskami historycznymi w ich naturalnym środowisku oraz poznanie miejsc związanych z kształtowaniem się państwowości naszego kraju.

Organizatorzy