W Szkole Podstawowej w Lelkowie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października 2017r. Uroczysty apel rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i flagowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego przy wciągnięciu flagi na maszt. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Omelan powitała gości, dyrekcję, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz przedstawiła rys historyczny KEN.

Pani dyrektor Iwona Chojecka złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły i wyróżnionym nauczycielom wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Podziękowała za zaangażowanie oraz życzyła wielu sukcesów i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Lech Stefaniak - Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” z Olsztyna i członek Zarządu pan Cyprian Czerwiński. Złożyli oni serdeczne życzenia. Naszej szkole przekazali Odznakę Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur nadaną przez Okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich..

Przewodniczący Rady Rodziców pan Arkadiusz Rutkowski wręczył pani Dyrektor wiązankę kwiatów i pracownikom szkoły swoje życzenia zawarł w cytowanych słowach: „Panie nie ruszaj tej góry, lecz daj mi siły, bym się na nią wspiął…”

Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy III i IV pod kierunkiem: Anny Rutkowskiej, Ireny Bagan, Bożeny Rubacha. Podczas montażu słowno - muzycznego dzieci recytowały wiersze i śpiewały podkreślając swą wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Wszystkich uczestników święta zachwyciły tańce: integracyjny i hiszpański, do których pani Halina Sutkowy uszyła piękne stroje.

Na zakończenie w imieniu uczniów Przewodnicząca SU złożyła życzenia oraz wręczono róże nauczycielom i pracownikom szkoły. Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze.

Irena Sołoducha

fot. Archiwum szkolne