W dniu 9 listopada dzieci z Punktu Przedszkolnego w Zagajach przystąpiły do „Pasowania na Przedszkolaka”. „Muchomorki ” zaprezentowały na przedszkolnej scenie swoje umiejętności– odważnie recytowały, śpiewały i tańczyły. Ponadto w obecności rodziców złożyły przysięgę. Po przysiędze pani Dyrektor przy pomocy magicznego ołówka mianowała każde dziecko przedszkolakiem, po czym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.

Był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń. Cała uroczystość zakończyła się wspólnymi rozmowami przy słodkim torcie, który był oczywiście w kształcie muchomorka.

 Szkoła Podstawowa w Zagajach