W piątek uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagajach odwiedzili redakcję Gazety Braniewskiej IKAT.  Od września należą do klubów Językowo - Dziennikarskiego i Cyfrowych Mediów, gdzie zdobywają wiedzę na temat pracy i narzędzi dziennikarza. Pani Monika Mieczkowska, pracownik redakcji Gazety Braniewskiej IKAT, specjalista do spraw reklamy i ogłoszeń podzieliła się z młodymi adeptami swoją wiedzą.

Bardzo szczegółowo opisała proces powstania 16 - stronicowej  gazety naszego powiatu. Zdradziła, skąd wraz z redakcyjną koleżanką czerpią pomysły na artykuły, ile czasu mają na przygotowanie gazety, kto jest zaangażowany w cały proces i jak on krok po kroku wygląda. Opowiedziała też, czym zajmuje się człowiek zwany Łamaczem, o czym warto pisać i dlaczego zawód dziennikarza tak zmienił się na przestrzeni lat. Była to wspaniała lekcja, która z pewnością uzupełni wiedzę teoretyczną dzieci, a w przyszłości może zaowocuje młodym dziennikarzem.