8 lutego 2018r. uczniowie SP w Lelkowie wzięli udział w programie muzycznym "Muzyka Dawnych Wieków" przygotowanym przez Agencję Artystyczną "MAT" z  Olsztyna (Damian Borkowski – śpiew, Renata Kaczyńska – flet, Dominik Skwarczyński – fortepian, Konrad Kozubowski – prowadzenie i flety proste). Celem poznawczym koncertu była muzyka instrumentalna oraz wokalna okresu Średniowiecza, Renesansu i Baroku.

Zaprezentowany program pozwolił prześledzić tworzenie się różnych form muzycznych od średniowiecza do nowożytności. Uczniowie usłyszeli: chorał gregoriański, pieśń trubadura, arię z opery i inne utwory sławnych kompozytorów. Zdobyli wiedzę na temat dawnych instrumentów oraz sposobu zapisu muzyki.

Muzyczna podróż przeniosła naszych uczniów w odległe czasy i wzbogaciła ich wiedzę o nowe doświadczenia muzyczne. Na zakończenie przeprowadzono konkurs z wiedzy o muzyce. Laureatem został Ksawery Derwisz, a drugie miejsce zajął Szymon Wieczorek.