27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się apel z okazji rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Udział w nim wziął poczet sztandarowy (Cezary Prymon, Nikola Król, Julia Pusz) i poczet flagowy (Radosław Kołakowski, Natalia Koziej, Weronika Latos). Akademię prowadziła Przewodnicza Samorządu Uczniowskiego Natalia Omelan uczennica klasy siódmej. Podczas wspólnego odśpiewania hymnu wciągnięto flagę na maszt.

Następnie szóstoklasiści przedstawili montaż słowno-muzyczny, który przygotowali pod kierunkiem wychowawcy pana Marka Kiebało i pani Haliny Sutkowy. W przedstawieniu wykorzystano teksty prozatorskie, poetyckie i wiadomości z podręczników do historii. Prezentowały one istotę wydarzenia oraz oddziaływały na wyobraźnię i uczucia młodych odbiorców, zwróciły uwagę na aktualną wymowę wydarzeń sprzed ponad dwustu lat, ich wagę i znaczenie. 3 maja poczet sztandarowy uczestniczył we mszy odpustowej w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Uczniowie w/w uroczystości należycie i pięknie uczcili, m.in. poprzez zachowanie godnej postawy oraz stroje galowe. Jednym z podstawowych zadań wychowawczych szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, wspieranie w udzieleniu sobie odpowiedzi na pytania: kim jestem? kim chcę być?

Irena Sołoducha - opiekun SU