W związku z ogłoszeniem przez Sejm 2018 roku Rokiem Praw Kobiet, w Szkole Podstawowej w Lelkowie zorganizowano szkolny konkurs recytatorski pt. „Kobieta w poezji polskiej’. 7 maja 2018 r. w bibliotece, w dwóch kategoriach wiekowych, wybrane utwory deklamowało 18 uczniów.

Laureatów konkursu wyłoniła Komisja w składzie: pani Dorota Wieczorek bibliotekarka GCK oraz nauczycielki języka polskiego - pani Ewa Karczewska i pani Bożena Rubacha.

W kategorii kl. IV-VI Szkoły Podstawowej:
I miejsce – Aleksandra Rubacha kl. VI; wiersz pt. „Maria”

II miejsce – Emilia Zienkiewicz kl. IV; wiersz pt. „Pastereczka”
III miejsce – Martyna Werbowska kl. VI; wiersz pt. „Umiłowanie ty moje”
W kategorii kl. VII SP, II i III Gimnazjum:
I miejsce – Julia Jendrzejewska kl. II; wiersz pt. „Do matki Polki”
II miejsce – Julia Pusz kl. II; wiersz pt. „O matce”
III miejsce – Patrycja Perkowska kl. II; wiersz pt. „Złote myśli kobiety”

Zwycięzcom wręczono dyplomy i książki.

Spotkanie poetyckie miało na celu przybliżenie dorobku twórczego poetów polskich oraz tematyki ich twórczości..Uczestnikom dostarczyło wielu przeżyć wywołanych słowem mówionym. Organizatorami konkursu byli nauczyciele humaniści: Irena Sołoducha, Ewa Karczewska Bożena Rubacha, Halina Sutkowy.

 

Irena Sołoducha