X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A-3 na temat zapobiegania wypadkom
i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 28 lutego 2020 r.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin (w załączeniu).

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa Placówka Terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

CZYTAJ → REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

plakat platyczny 1