Informacja dla rodziców:

Czy do organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa)?

Tak. Kwestie postępowania w transporcie zbiorowym zostały uregulowane w odpowiednich przepisach. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym:

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Pytania i odpowiedzi dotyczące powrotu dzieci do szkoły od dnia 1 września 2020r. pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Wszytkie informacje dotyczące edykacji dostępne są w placówka oświatowych oraze na stronie MEN pod linikiem:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/powrot-uczniow-do-szkol

 

Obejrzyj 

10zasad

rodzic