Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski przekazał dyrektorom lelkowskich szkół tablety przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiednich narzędzi do nauki zdalnej.

65 tabletów wraz z 65 zestawami słuchawkowymi zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Sprzęt po skonfigurowaniu został przekazany dyrektorom szkół.

Gmina Lelkowo pozyskała 44 200,00zł dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

tablet 2

 

logo2