Dnia 8 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się konkurs czytelniczy pt.: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” dla klasy II i III zorganizowany przez panią Irenę Bagan, panią Annę Rutkowską i panią Irenę Sołoducha.

Konkurs poprzedzony był sprawdzeniem umiejętności pięknego czytania fragmentów omawianej lektury. W klasie drugiej najładniej czytają: I miejsce Jakub Grzybowski, II miejsce Przemek Urawski, III miejsce Emilka Zienkiewicz i Julia Gnes, a w klasie trzeciej Natalia Bereda. Uczniowie przygotowali również prace plastyczne w formie „Kubusiowego alfabetu”. Ponadto dzieci miały możliwość utrwalenia zasad pisania zaproszeń skierowanych do swoich najbliższych.

Do konkursu ze znajomości lektury przystąpiło 18 uczniów. Konkurs składał się z III etapów. Podczas zmagań konkursowych uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością cech oraz przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w Lelkowie pani Iwona Chojecka, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Lelkowie pani Dorota Wieczorek oraz nauczyciel bibliotekarz pani Irena Sołoducha. Uczestników konkursu wspierali swą obecnością rodzice. Wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce Igor Awłasewicz i Norbert Miliszkiewicz, II miejsce Natalia Bereda, III miejsce Przemysław Urawski. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lelkowie.

Konkurs był nie tylko sprawdzeniem wiedzy i swoich umiejętności, ale również doskonałą okazją do wspólnej zabawy.

Organizatorzy