Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2017r.

O wyżej wymienione świadczenia mogą ubiegać się uczniowie:

  • szkół podstawowych

  • szkół gimnazjalnych

  • szkół ponadgimnazjalnych

  • słuchacze kolegiów nauczycielskich

  • słuchacze kolegiów języków obcych

  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

  • wychowankowie ośrodków

Pod uwagę będzie brany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł na osobę, (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Wnioski o stypendium szkolne dostępne będą w Urzędzie Gminy w Lelkowie – Referat Spraw Społecznych – pok. 3A od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0-55) 244 82 87

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Lelkowo
                                                                                                                                                             Stanisław Popiel

Sporządził:

Dorota Rymkiewicz