Wójt Gminy Lelkowo informuje iż  "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” -  stypendium szkolne na rok 2018/2019  będą przyjmowane  od dnia 1 września do dnia 15 września 2018 r.

O wyżej wymienione świadczenia mogą ubiegać się uczniowie:

  • szkół podstawowych

  • szkół gimnazjalnych

  • szkół ponadgimnazjalnych

  • słuchacze kolegiów nauczycielskich

  • słuchacze kolegiów języków obcych

  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

  • wychowankowie ośrodków

Pod uwagę będzie brany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż  514,00 zł  na osobę , (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Wnioski o stypendium szkolne dostępne będą w Urzędzie Gminy w Lelkowie – Referat Spraw Społecznych – pok. 3A od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  (0-55) 244-82-87