Wójt Gminy Lelkowo,  informuje, iż  wydawanie i przyjmowanie  wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  2020/2021  rozpocznie się od dnia  1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od dnia 1 lipca danego roku.

Informuję również, iż:

  1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  2. w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia,
  3. natomiast gdy wniosek o świadczenia rodzinne  zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy również pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące, w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – w  Referacie Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, lub pod nr tel: (0-55)244 82 87