Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. rozpocznie się wydawanie  i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

Informuję również, iż:

  1. w razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października,
  2. w razie złożenia wniosku w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada,
  3. gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia,
  4. natomiast gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia,
  5. zaś gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
     

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – w Referacie Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, lub. pod nr tel: (0-55)244 82 87.